home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 220)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Zestawy stycznikowe nawrotne do silników o mocy do 15 kW przy 400 V w kategorii użytkowania AC-3, fabrycznie zmontowane
Obwody sterujące a.c. , d.c. lub d.c. o małym poborze mocy

Symbole katalogowe

Zestawy stycznikowe nawrotne 3-biegunowe z zaciskami sprężynowymi

Fabryczne okablowane obwody mocy
Blokada mechaniczna, bez blokady elektrycznej.

Standardowa moc znamionowa
3-fazowych silników 50/60 Hz w kategorii AC-3 (Ø < = 60 °C)

Prąd znamionowy łączeniowy w AC-3 440 V

Bezzwłoczne zestyki pomocnicze w styczniku

Podstawowy symbol katalogowy. Należy uzupełnić o kod wskazujący napięcie sterowania cewki (2)
Mocowanie(1)

Waga

220V 380V                          660V
230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V

do

 

Standardowe napięcie cewki
                          ~LC(3)

 

kW   kW    kW    kW    kW   kW    kW

A

 

 

kg

2.2     4       4       4      5.5    5.5      -

9

1     1

LC2-D093 D093** B7 P7 BD BL

0.687

3      5.5     5.5    5.5    7.5    7.5       -

12

1     1

LC2-D123 D123** B7 P7 BD BL

0.697

4      7.5      9       9      10     10       -

18

1     1

LC2-D183 D183** B7 P7 BD BL

0.707

5.5   11      11     11      15     15       -

25

1     1

LC2-D253 D253** B7 P7 BD BL

0.787

7.5   15      15     15     18.5   18.5     -

32

1     1

LC2-D323 D323** (5) B7 P7 BD BL

0.797

9    18.5    18.5  18.5   18.5   18.5     -

38

1     1

LC2-D383 D383** (5) B7 P7 BD BL

0.807

Zestawy stycznikowe nawrotne 3-biegunowe do przyłączania złączami wsuwanymi, typu Faston

Styczniki te są dostosowane do złączy Faston: 2 x 6.35 mm na zaciskach obwodów głównych i 1 x 6.35 mm lub 2 x 2.8 mm na zaciskach cewki i zaciskach pomocniczych. Dostępne tylko dla styczników nawrotnych LC2-D09 i LC2-D12. W wyżej podanych oznaczeniach katalogowych ostatnią cyfrę 3 należy zamienić cyfrą 9. Przykład: LC2-D093 D093** zmienia się na LC2-D099 D099**.

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i moduły dodatkowe.
(1)Dla styczników LC2-D09 do D38: mocowanie na szynie 35 mm AM1-DP lub mocowanie Ęrubami. (2)Standardowe napięcia sterujące cewki.

Prąd przemienny

Napięcie

24

42

48

110

115

220

230

240

380

400

415

440

LC2-D09...D38

50/60 Hz

B7

D7

E7

F7

FE7

M7

P7

U7

Q7

V7

N7

R7

Prąd stały

Napięcie

12

24

36

48

60

72

110

125

220

250

440

LC2-D09...D38 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

U 0.7…1.25 Uc

JD

BD

CD

ED

ND

SD

FD

GD

MD

UD

RD

Prąd stały o małym poborze mocy (3)

Napięcie

5

24

48

72

LC2-D09...D38 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

U 0.7...1.25 Uc

AL

BL

EL

SL

(3) LC (ang. low consumption) - cewki na prąd stały o małym poborze mocy. (4)Ciężar jest podany dla styczników z obwodem sterującym prądu przemiennego. W przypadku styczników prądu stałego i o małym poborze mocy należy dodać 0.330 kg.

poprzednie   następne

powrót