home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 219)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Zestawy stycznikowe nawrotne do silników o mocy do 75 kW przy 400 V w kategorii użytkowania AC-3, fabrycznie zmontowane
Obwody sterujące a.c. , d.c. lub d.c. o małym poborze mocy

Symbole katalogowe

Zestawy stycznikowe nawrotne 3-biegunowe z zaciskami śrubowymi

Fabryczne okablowane obwody mocy
Blokada mechaniczna, bez blokady elektrycznej.

Standardowa moc znamionowa
3-fazowych silników 50/60 Hz w kategorii AC-3

Prąd znamionowy łączeniowy w AC-3 (Ø < = 60 °C) 440 V

Bezzwłoczne zestyki pomocnicze w pojedynczym stycz.

Styczniki dostarczane z cewkami. Podstawowy symbol katalogowy. Należy uzupełnić o kod wskazujący napięcie sterowania cewki (1)
Mocowanie(2)

Waga

220V 380V                          660V
230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V

do

 

Standardowe napięcie cewki
                          ~LC(3)

 

kW   kW    kW    kW    kW   kW    kW

A

 

 

kg

2.2     4       4       4      5.5    5.5      -

9

1     1

LC2-D09 D09** (5) B7 P7 BD BL

0.687

3      5.5     5.5    5.5    7.5    7.5       -

12

1     1

LC2-D12 D12** (5) B7 P7 BD BL

0.697

4      7.5      9       9      10     10       -

18

1     1

LC2-D18 D18ii (5) B7 P7 BD BL

0.707

5.5   11      11     11      15     15       -

25

1     1

LC2-D25 D25** (5) B7 P7 BD BL

0.787

7.5   15      15     15     18.5   18.5     -

32

1     1

LC2-D32 D32** (5) B7 P7 BD BL

0.797

9    18.5    18.5  18.5   18.5   18.5     -

38

1     1

LC2-D38 D38** (5) B7 P7 BD BL

0.807

11  18.5     22     22      22    30      -

40

1     1

LC2-D40 D40** B7 P7 - -

2.400

15   22      25     30      30    33      -

50

1     1

LC2-D50 D50** B7 P7 - -

2.400

18.5  30    37     37      37    37      -

65

1     1

LC2-D65 D65** B7 P7 - -

2.400

22    37    45      45      55    45      -

80

1     1

LC2-D80 D80** B7 P7 - -

3.200

25    45     45     45      55    45      -

95

1     1

LC2-D95 D95** B7 P7 - -

3.200

30   55      59     59      75    80      75

115

1     1

LC2- D115 D115** B7 P7 - -

6.350

40   75      80     80      90    100     90

150

1     1

LC2-D15 D150** B7 P7 - -

6.400

Zestawy stycznikowe nawrotne 3-biegunowe do przyłączania szynami lub końcowkami oczkowymi

Dla styczników nawrotnych LC2-D09 do LC2-D38, LC2-D115 i LC2-D150 należy dodać cyfrę 6 przed kodem napięcia w podanych powyżej symbolach katalogowych. Przykład: LC2- D09 D09** zmienia się na LC2-D096 D096**.

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i moduły dodatkowe.
(1) Dla styczników LC2-D09 do D38: mocowanie na szynie 35 mm AM1-DP lub mocowanie śrubami. Dla styczników LC2-D40 do D95: mocowanie na szynie 35 mm lub 75 mm AM1-DL lub mocowanie śrubami. Dla styczników LC2-D115 do D150: mocowanie na szynach 2 x 35 mm AM1-DP lub mocowanie śrubami. (2) Standardowe napięcia sterujące cewki.

Prąd przemienny

Napięcie

24

42

48

110

115

220

230

240

380

400

415

440

500

LC2-D09...D150 (cewki styczników D115 i D150 wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

50/60 Hz

B7

D7

E7

F7

FE7

M7

P7

U7

Q7

V7

N7

R7

–

LC2-D40...D115

50 Hz

B5

D5

E5

F5

FE5

M5

P5

U5

Q5

V5

N5

R5

S5

60 Hz

B6

-

E6

F6

-

M6

-

U6

Q6

-

-

R6

–

Prąd stały

Napięcie

12

24

36

48

60

72

110

125

220

250

440

LC2-D09...D38 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

U 0.7...1.25 Uc

JD

BD

CD

ED

ND

SD

FD

GD

MD

UD

RD

Prąd stały o małym poborze mocy (3)

Napięcie

5

24

48

72

LC2-D09...D38 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

U 0.7...1.25 Uc

AL

BL

EL

SL

(3) LC (ang. low consumption) - cewki na prąd stały o małym poborze mocy. (4) Ciężar jest podany dla styczników z obwodem sterującym prądu przemiennego. W przypadku styczników prądu stałego i o małym poborze mocy należy dodać 0.330 kg. (5) Dla zestawów stycznikowych nawrotnych z fabrycznie zamontowaną blokadą elektryczną należy dodać przyrostek V do powyżej podanych symboli katalogowych. Przykład: LC2-D09P7 zmienia się na LC2-D09P7V.

poprzednie   następne

powrót