home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 221)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Pary styczników przełączających w kategorii użytkowania AC-1 20 do 200 A, fabrycznie zmontowane
Obwody sterujące a.c. , d.c. lub d.c. o małym poborze mocy

Symbole katalogowe

Pary styczników 4-biegunowych z zaciskami śrubowymi

Fabryczne okablowane obwody mocy
Styczniki LC2-DT20 do LC2-DT60 są wyposażone w blokadę mechaniczną, bez blokady elektrycznej. LC2-D65 i LC2-D80: wzajemna blokada elektryczna wymaga oddzielnego zamówienia dwóch bloków zestyków pomocniczych LA1-DNi1. Styczniki LC2-D115 są wyposażone w blokadę mechaniczną z wbudowaną, okablowaną fabrycznie blokadą elektryczną.

Kategoria użytkowania AC-1
Obciążenie bezindukcyjne. Maksymalny prąd łączeniowy (Ø < = 60 °C)

Bezzwłoczne zestyki pomocnicze w styczniku

Styczniki dostarczane z cewkami. Podstawowy symbol katalogowy. Należy uzupełnić o kod wskazujący napięcie sterowania cewki (2)
Mocowanie(1)

Waga

 

 

Standardowe napięcie cewki
                          ~LC(3)

 

A

 

 

kg

20

1     1

LC2-DT20 DT20** B7 P7 BD BL

0.730

25

1     1

LC2-DT25 DT25** B7 P7 BD BL

0.730

32

1     1

LC2-DT32 DT32** B7 P7 BD BL

0.850

40

1     1

LC2-DT40 DT40** B7 P7 BD BL

0.850

60

1     1
-     -

LC2-DT60 DT60** B7 P7 BD BL
LC2-D40004 D40004ii (4) B7 E7

0.850
2.400

80

-     -

LC2-D65004 D65004** B7 P7

3.200

125

-     -

LC2-D80004 D80004** B7 P7

3.200

200

-     -

LC2-D115004 D115004** B7 P7

7.400

Pary styczników 4-biegunowych do przyłączania szynami lub przewodami z końcówkami oczkowymi

20

1     1

LC2-DT206 DT206** B7 P7 BD BL

0.730

25

1     1

LC2-DT256 DT256** B7 P7 BD BL

0.730

32

1     1

LC2-DT326 DT326** B7 P7 BD BL

0.850

40

1     1
-     -

LC2-DT406 DT406** B7 P7 BD BL
LC2-D400046 D400046** (4) B7 E7

0.850
2.400

60

-     -

LC2-DT606 DT606** B7 P7 BD BL

0.850

80

-     -

LC2-D650046 D650046** B7 P7

3.200

125

-     -

LC2-D800046 D800046** B7 P7

3.200

200

-     -

LC2-D1150046 D1150046ii B7 P7 7.400

7.400

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i moduły dodatkowe.

(1)Dla styczników LC2-DT20 do DT60: mocowanie na szynie 35 mm AM1-DP lub mocowanie śrubami.
Dla styczników LC2-D65 do D80: mocowanie na szynie 35 mm lub na szynie 75 mm AM1-DL lub mocowanie śrubami. Dla styczników LC2-D115: mocowanie na szynach 2 x 35 mm AM1-DP lub mocowanie śrubami. (3) LC (ang. low consumption) – cewki na prąd stały o małym poborze mocy. (4) Do wymiany w istniejącej instalacji.

poprzednie   następne

powrót