home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 222)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Pary styczników przełączających w kategorii użytkowania AC-1 20 do 200 A, fabrycznie zmontowane
Obwody sterujące a.c. , d.c. lub d.c. o małym poborze mocy

Symbole katalogowe

Pary styczników 4-biegunowych z zaciskami sprężynowymi

Fabryczne okablowane obwody mocy
Z blokadą mechaniczną, bez blokady elektrycznej.

Kategoria użytkowania AC-1
Obciążenie bezindukcyjne. Maksymalny prąd łączeniowy (Ø < = 60 °C)

Bezzwłoczne zestyki pomocnicze w styczniku

Styczniki dostarczane z cewkami. Podstawowy symbol katalogowy. Należy uzupełnić o kod wskazujący napięcie sterowania cewki (2)
Mocowanie(1)

Waga

 

 

Standardowe napięcie cewki
                          ~LC(3)

 

A

 

 

kg

20

1     1

LP2-DT203 DT203** B7 P7 BD BL

0.760

25

1     1

LP2-DT253 DT253** B7 P7 BD BL

0.760

Pary styczników 4-biegunowych do przyłączania szynami lub przewodami z końcówkami oczkowymi

20

1     1

LP2-DT206 DT206** B7 P7 BD BL

0.760

25

1     1

LP2-DT256 DT256** B7 P7 BD BL

0.760

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i moduły dodatkowe.

(1) Mocowanie na szynie 35 mm AM1-DP lub mocowanie śrubami. (2) Standardowe napięcia sterujące cewki.

Prąd przemienny

Napięcie

24

42

48

110

115

220

230

240

380

400

415

440

500

LC2-DT20...DT60

50/60 Hz

B7

D7

E7

F7

FE7

M7

P7

U7

Q7

V7

N7

R7

–

LC2-DT65...D115

50 Hz

B5

D5

E5

F5

FE5

M5

P5

U5

Q5

V5

N5

R5

S5

60 Hz

B6

-

E6

F6

-

M6

-

U6

Q6

-

-

R6

-

Prąd stały

Napięcie

12

24

36

48

60

72

110

125

220

250

440

LC2-DT20...D60 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

U 0.7...1.25 Uc

JD

BD

CD

ED

ND

SD

FD

GD

MD

UD

RD

Prąd stały o małym poborze mocy (3)

Napięcie

5

24

48

72

LC2-DT20...DT60 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

U 0.7...1.25 Uc

AL

BL

EL

SL

(3) LC (ang. low consumption) - cewki na prąd stały o małym poborze mocy.

poprzednie   następne

powrót