home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 223)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Elementy składowe do zestawow stycznikowych nawrotnych

Symbole katalogowe

Dla 3-biegunowych zestawów stycznikowych nawrotnych

Styczniki z zaciskami śrubowymi. Do montażu przez użytkownika, w układzie poziomym.

Dwa jednakowe styczniki (1)

Zestaw połączeń obwodów głównych
Symbol                                      Waga
katalogowy                                      kg

Blokada mechaniczna
Symbol                                      Waga
katalogowy                                      kg

Blokada mechaniczna i blokada elektryczna

LC1-D09...D38

LAD-9R1V (2)                                0.045

   -                                                  -

Blokada mechaniczna z wbudowaną blokadą elektryczna

LC1-D40...D65

LA9-D6569                                   0.290

LA9-D4002                                   0.170

LC1-D80 i D95 (~)

LA9-D8069                                   0.290

LA9-D4002                                   0.170

LC1-D80i D95 ()

LA9-D8069                                   0.490

LA9-D8002                                   0.170

LC1-D115 i D150

LA9-D11569                                 1.450

LA9-D11502                                 0.290

Blokada mechaniczna bez blokady elektrycznej

LC1-D09...D38

LAD-9R1 (2)                                   0.045

   -                                   -

LC1-D40...D65

LA9-D6569                                   0.290

LA9-D50978                                   0.170

LC1-D80 i D95 (~)

LA9-D8069