technologie
homeNORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Bloki funkcyjne.

zadajnik

ZIU - zadajnik prądu lub napięcia klasa 0.1%

[więcej informacji]

zadajnik

ZD - zadajnik dwuprzewodowy 4...20mA

[więcej informacji]

zadajniki

MOC-S2 - przetwornik mocy czynnej z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

RMS-S2 - przetwornik wartości skutecznej z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

Faza-S2 - przetwornik przesunięcia fazowego z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

T-S2 - przetwornik tensometryczny z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

BF-S2 - blok funkcji arytmetyczno-logicznych

[więcej informacji]

zadajnik

P-S2 - przetwornik pierwiastka kwadratowego z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

BI-S2 - blok iloczynu sygnałów analogowych z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

BSR-S2 - blok sumy i różnicy sygnałów analogowych z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

df/dt-S2 - blok różniczkujący sygnał analogowy z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

BW-S2 - blok wyboru największego sygnału analogowego z separacją

[więcej informacji]

zadajnik

P-LVDT - przetwornik indukcyjnego przetwornika położenia LVDT - programowalny

[więcej informacji]

zadajnik

SR - sygnalizator ruchu

[więcej informacji]

zadajnik

MZN - moduł zabezpieczeń napięciowych

[więcej informacji]

zadajnik

MZN-LT - moduł zabezpieczeń napięciowych linii transmisyjnych

[więcej informacji]
powrót

(karta nr 3027)