technologie
homeNORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Bloki funkcyjne - MZN

zadajnik

MZN - MODUŁ ZABEZPIECZEŃ NAPIĘCIOWYCH

  • Ochrona - między liniami wg zamówienia 5,5 V ÷ 500 V
    - oraz każdej linii do masy 5,5 V ÷ 300 V
  • Bezpiecznik topikowy linii – 32mA ÷ 2A
Obudowa: listwowa
Cena: od 109 do 149 PLN

[Karta katalogowa]ico226 KB

powrót

(karta nr 3042)