technologie
homeNORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Bloki funkcyjne - df/dt-S2

zadajnik

df/dt-S2 - BLOK RÓŻNICZKUJĄCY SYGNAŁ ANALOGOWY Z SEPARACJĄ

  • Wejście: dowolny sygnał standardowy
  • Realizuje funkcję: Iwyj= Iwej ·K·T1·s / (T2·s + 1)
    s - operator; K - uzgodniony współczynnik regulowany potencjometrem, T1, T2 - stałe czasowe
  • Wyjście: dowolny standard
  • Separacja galwaniczna: wszystkie obwody wzajemnie odseparowane – 2kV
  • Zasilanie: 24Vdc (po uzgodnieniu inne) lub 230Vac
Obudowa: listwowa
Cena: 498 PLN

[Karta katalogowa]ico53 KB

powrót

(karta nr 3038)