home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiary fizykochemiczne (karta nr 440)

Mikroprocesorowy przetwornik regulator

dTRANS pH 01(do pomiaru pH)karta kat. 20.2530[dokumentacja techniczna] pdf436KB
dTRANS Rd 01(do pomiaru Redox)karta kat. 20.2535 
dTRANS Lf 01(do pomiaru konduktywności)karta kat. 20.2540 
dTRANS Rw 01(do pomiaru wody najwyższej czystości)karta kat. 20.2545 
dTRANS Az(do technik analitycznych)karta kat. 20.2550[dokumentacja techniczna] pdf499KB
  • przystosowane do pomiaru w/w procesów
  • wymiary 96x48x110 mm
  • możliwość śledzenia temperatury medium (2 wejścia analogowe)
  • izolowane galwanicznie wyjście ciągłe dowolnie skalowane dla wielkości podstawowej (np. pH) lub temperatury
  • zewnętrzne przełączanie wartości zadanej (2 wejścia binarne)
  • seryjnie 2 wyjścia przekaźnikowe
  • dowolny dobór struktury regulatora
  • 1 wyjście logiczne
  • złącze RS 485/422
  • rodzaj ochrony IP 65

OBJAŚNIENIE TYPU

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
...... / .. - ... - ... - .. - .. / ...

(1) Wykonanie podstawowe 202530 = dTRANS pH 01
202535 = dTRANS Rd 01
202540 = dTRANS Lf 01
202545 = dTRANS Rw 01
202550 = dTRANS Az 01
(2) Rodzaj regulacji Szczegółowe informacje w karcie katalogowej
(3) wejście
(4) wyjście
(5) zasilanie
(6) Interfejsy
(7) Uzupełnienie typu
regulator

powrót