home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiary fizykochemiczne (karta nr 436)

Sonda do pomiaru konduktywności JUMO CTI-920 [więcej informacji] temp
Sonda do pomiaru konduktywności JUMO CTI-junior [więcej informacji] temp
Elektroda prętowa do pomiaru pH, Redox [więcej informacji] temp
Mikroprocesorowy przetwornik regulator dTRANS pH 01, Rd 01, Lf 01, Rw 01, Az [więcej informacji] temp
Przetwornik do elektrod pH/redox [więcej informacji]  

powrót