home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Przekaźniki priorytetowe (karta nr 626)

Przekaźniki priorytetowe służą do kontroli wartości pobieranego prądu przez urządzenia elektryczne z równoczesnym automatycznym odłączeniem obwodów niepriorytetowych w przypadku przekroczenia nastawionej wartości progowej poboru prądu.

PR-602

montaż natablicowy, Imax=16A PR-602 [więcej informacji]

PR-603

montaż natablicowy, z kanałem na przewód prądowy odbiornika separowany galwanicznie PR-603 [więcej informacji]

PR-612

szyna T-35, Imax=16A PR-612 [więcej informacji]

PR-613

szyna T-35, z kanałem na przewód prądowy odbiornika separowany galwanicznie PR-613 [więcej informacji]

PR-614

szyna T-35, do współpracy z przekładnikiem prądowym, Imax>16A CZF-310 [więcej informacji]

powrót