home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

PR-614 (karta nr 631)

PRZEZNACZENIE:

PR-614 przystosowany do współpracy z przekładnikiem prądowym, którego wejście jest włączone w obwód  priorytetowy, a wyjście do zacisków pomiarowych PR pozwala na kontrolowanie obwodów o obciążalności  większej niż 16A. Pozwala na ustawienie progu zadziałania przekaźnika wyższe niż 15A (maksymalny zakres mierzonego prądu będzie zależny od przekładni przekładnika np. od 20A do 150A przy przekładni 10:1). Potencjometrem nastawiana jest wartość poboru prądu  w obwodzie priorytetowym, powyżej której przekaźnik odłącza obwód niepriorytetowy. Spadek poboru prądu w obwodzie priorytetowym poniżej nastawionej wartości progowej spowoduje automatyczne załączenie obwodu niepriorytowego. W przypadku kiedy załączony jest już odb. priorytetowy przekaźnik uniemożliwi załączenie odb. niepriorytetowego.

PR-614

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

230V AC

- max prąd odbiorników nieprioryt.

16A lub większy z zastosowaniem stycznika

- max prąd odbiorników priorytetowych

dowolny

- styk

1P separowane galwanicznie

- napięcie znam. przekaźnika

250VAC

- zakres regulacji poboru prądu

2 do 15 A (obwód priorytetowy) lub większy z zastosowaniem przekładnika

- pobór mocy

0,4W

- opóźnienie odłączenia

0,1s

- wymiary

1 moduł (17,5 mm)

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4mm2

- stopień ochrony

IP40

UWAGA!

Przekładnię przekładnika prądowego należy dobrać tak, aby prąd uzwojenia wtórnego nie przekroczył 15A.

MONTAŻ:

1. Do zacisków 1-2 podłączamy zasilanie PR.
2. Do zacisków 6-8 podłączamy przekładnik prądowy, którego uzwojenie pierwotne włączone jest w obwód odbiornika priorytetowego.
3. Zasilanie obwodu niepriorytetowego podłączamy przez styki 3-7.

powiększ schemat

Przekaźniki priorytetowe stosujemy między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są  minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych lub niepożądany, krótkotrwały pobór nadmiernej mocy  prowadzący do przekroczenia limitu mocy umownej.

powiększ schemat

Schemat zabezpieczenia obwodu przed przeciążeniem

powiększ schemat

Przykład zabezpieczenia przed przekroczeniem limitu mocy umownej

Wszystkie PR stosować możemy dla sieci trójfazowej i odbiorników trójfazowych. W przypadku odb. symetrycznych wystarczy podłączyć tylko jeden przekaźnik PR do dowolnej fazy. Dla odb. niesymetrycznego należy stosować po jednym przekaźniku na każdą z faz z odpowiednio ustawionym progiem zadziałania zależnym od obciążenia danej fazy.

powiększ schemat

Przekaźnik priorytetowy w sieci trójfazowej

Uwaga!

Do obwodów z PR zalecane jest stosowanie zabezpieczeń nadprądowych z dłuższym czasem zadziałania tak, aby nie wyprzedzały reakcji PR.

powrót