home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

PR-602 (karta nr 627)

PRZEZNACZENIE:

PR-602 zabezpieczają obwód prądowy przed przeciążeniem. Służą do sterowania urządzeniami jednofazowymi włączonymi w jeden obwód o maksymalnym obciążeniu 16A. Potencjometrem nastawiana jest wartość poboru prądu (od 2A do 15A) w obwodzie priorytetowym, powyżej której przekaźnik odłącza obwód niepriorytetowy. Spadek poboru prądu w obwodzie priorytetowym poniżej nastawionej wartości progowej spowoduje automatyczne załączenie obwodu niepriorytowego. W przypadku kiedy załączony jest już odb. priorytetowy przekaźnik uniemożliwi załączenie odb. niepriorytetowego.

PR-602

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

230V AC

- max prąd odbiorników nieprioryt.

16A lub większy z zastosowaniem stycznika

- max prąd odbiorników priorytetowych

15A

- styk

1Z separowane galwanicznie

- napięcie znam. przekaźnika

250VAC

- zakres regulacji poboru prądu

2 do 15 A (obwód priorytetowy)

- pobór mocy

0,4W

- opóźnienie odłączenia

0,1s

- opóźnienie przyłączenia

0,1s

- wymiary

26 x 50 x 67mm

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4mm2

- stopień ochrony

IP40

powiększ schemat

Przekaźniki priorytetowe stosujemy między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są  minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych lub niepożądany, krótkotrwały pobór nadmiernej mocy  prowadzący do przekroczenia limitu mocy umownej.

powiększ schemat

Schemat zabezpieczenia obwodu przed przeciążeniem

powiększ schemat

Przykład zabezpieczenia przed przekroczeniem limitu mocy umownej

Wszystkie PR stosować możemy dla sieci trójfazowej i odbiorników trójfazowych. W przypadku odb. symetrycznych wystarczy podłączyć tylko jeden przekaźnik PR do dowolnej fazy. Dla odb. niesymetrycznego należy stosować po jednym przekaźniku na każdą z faz z odpowiednio ustawionym progiem zadziałania zależnym od obciążenia danej fazy.

powiększ schemat

Przekaźnik priorytetowy w sieci trójfazowej

Uwaga!

Do obwodów z PR zalecane jest stosowanie zabezpieczeń nadprądowych z dłuższym czasem zadziałania tak, aby nie wyprzedzały reakcji PR.

powrót