technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

(karta nr 1985)

Blokady elektromagnetyczne i pneumatyczne Ex (ATEX)

Blokady elektromagnetyczne i pneumatyczne typoszeregów EEx AZM/AZP gwarantują, że przesuwne, uchylne bądź zdejmowane osłony maszyn (takie jak ogrodzenia, pokrywy, drzwi) nie mogą zostać otwarte, zanim nie zniknie potencjalne zagrożenie ze strony maszyny (jest to szczególnie istotne w przypadku maszyn posiadających elementy ruchome o dużym bezwładzie, jak np. piły tarczowe). W ten sam sposób blokady ograniczają dostęp do pracujących urządzeń produkcyjnych.

Blokada składa się z wyłącznika z poruszanym za pomocą elektromagnesu sworzniem ryglującym oraz oddzielnej zwory. Urządzenia te mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem gazów (strefy 1 i 2) oraz pyłów (strefy 21 i 22).

EEx AZM 415

Blokada elektromagnetyczna Ex
 • obudowa metalowa
 • dwa zespoły zestyków w 1 obudowie
 • II 2G EEx dem IIC T6 / II 2D IP67 T80oC
 • ryglowanie sprężyną lub przez podanie napięcia
 • solidna obudowa
 • wysoka trwałość
 • duża siła blokowania 3,500 N
 • 2 przepusty kablowe
 • zasilanie cewki elektromagnesu 24 VDC
 • 4 zestyki
 • dostępna wersja w kategorii wyposażenia 3D
 • dostępna wersja z pozłacanymi zestykami

wyłącznik bezpieczeństwa

EEx AZP 415

Blokada pneumatyczna Ex
 • obudowa metalowa
 • wiele dostępnych zwor i klamek
 • dwa zespoły zestyków w 1 obudowie
 • II 2G EEx de IIC T6 / II 2D IP67 T80oC
 • odryglowanie pneumatyczne
 • solidna obudowa
 • wysoka trwałość
 • duża siła blokowania 3,500 N
 • 2 przepusty kablowe
 • 4 zestyki
 • dostępna wersja w kategorii wyposażenia 3D
 • dostępna wersja z pozłacanymi zestykami

wyłącznik bezpieczeństwa

powrót