technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

(karta nr 1983)

Ochrona przeciwwybuchowa

Technika pociąga za sobą ryzyko. Jest to stwierdzenie prawdziwe dla każdej gałęzi nowoczesnego przemysłu, a szczególnie dotyczy zakładów i maszyn pracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem.

W takich przypadkach zarówno operatorzy maszyn, jak też producenci i dostawcy urządzeń, muszą się wykazać dużą odpowiedzialnością. Często bowiem wystarczy jedna iskra, aby wywołać eksplozję, skutkującą dotkliwymi stratami (dotyczącymi zarówno ludzi, maszyn, jak i środowiska).

Na takie ryzyko wystawionych jest wiele firm. W zakładach chemicznych i petrochemicznych może dojść do wybuchu gazu. Również tam gdzie występują drobne pyły pochodzenia organicznego (np. w tartakach, przemyśle spożywczym, paszowym, w kopalniach), należy zapobiegać wybuchom.

Potrzeba zwiększenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa przeciwwybuchowego znajduje odbicie w europejskich i międzynarodowych normach i dyrektywach. Zawarte w nich wymagania dotyczące prewencji przeciwwybuchowej są niezwykle ścisłe. W miejscach występowania atmosfery potencjalnie wybuchowej, czyli tam, gdzie może pojawić się mieszanina powietrza i łatwopalnych substancji, musi być stosowany osprzęt elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym. Z taką sytuacją można się zetknąć, przykładowo, w przemyśle chemicznym, wiertniczym, wydobywczym, ale także w kilku branżach związanych z materiałami sypkimi oraz w przemyśle spożywczym. Program produkcji urządzeń Ex firmy steute obejmuje m.in. wyłączniki bezpieczeństwa, blokady elektromagnetyczne, wyłączniki pozycyjne z/bez funkcji bezpieczeństwa, przyciski sterownicze, wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego, wyłączniki nożne oraz czujniki magnetyczne i indukcyjne. Wszystkie wymienione produkty steute mogą być używane w atmosferze potencjalnie wybuchowej stref 1 lub 2 oraz 21 i 22. Prawie wszystkie spełniają wymagania ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z oznaczeniem II 2G EEx d IIC T6 i II 2D IP67 T80°C. Dostępne są odpowiednie, zgodne z Dyrektywą EC 94/9/EC (ATEX), świadectwa badania typu.

Wyłączniki bezpieczeństwa Ex z oddzielną zworą (ATEX)

[więcej informacji] Wyłączniki bezpieczeństwa

Blokady elektromagnetyczne i pneumatyczne Ex (ATEX)

[więcej informacji] Blokady elektromagnetyczne

Wyłączniki pozycyjne Ex z funkcją bezpieczeństwa (ATEX)

[więcej informacji] Wyłączniki pozycyjne Ex

Wyłączniki bezpieczeństwa Ex do uchylnych pokryw i drzwi ochronnych (ATEX)

[więcej informacji] Wyłączniki bezpieczeństwa Ex

Czujniki magnetyczne bezpieczeństwa Ex (ATEX)

[więcej informacji] Czujniki magnetyczne bezpieczeństwa Ex

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego Ex (ATEX)

[więcej informacji] Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego Ex

Osprzęt tablicowy Ex (ATEX)

[więcej informacji] Osprzęt tablicowy Ex

Wyłączniki pozycyjne Ex (ATEX)

[więcej informacji] Wyłączniki pozycyjne Ex (ATEX)

Wyłączniki Ex do kontroli zbiegu taśmy przenośników (ATEX)

[więcej informacji] Wyłączniki Ex do kontroli zbiegu taśmy przenośników (ATEX)

Wyłączniki linkowe Ex (ATEX)

[więcej informacji] Wyłączniki linkowe Ex (ATEX)

Wyłączniki nożne Ex (ATEX)

[więcej informacji] Wyłączniki nożne Ex (ATEX)

Czujniki magnetyczne Ex (ATEX)

[więcej informacji] Czujniki magnetyczne Ex (ATEX)

Czujniki indukcyjne Ex (ATEX)

[więcej informacji] Czujniki indukcyjne Ex (ATEX)

powrót