home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 267)

Układy SZR

Ręczne i automatyczne układy załączania rezerwy. Blokady mechaniczne, elektryczne oraz elektroniczne sterowniki.
Micrologic - zespoły zabezpiecząjaco-sterujące Pomiar V, A, W, var, VA, Wh, varh, VAh, Hz, V szczytowe, A szczytowe,
cos, pomiary wartości maksymalnych i minimalnych.
Umożliwiaja zaprogramowanie progów alarmowych, których przekroczenie jest zdalnie sygnalizowane.

Układy SZR

Katalog:

Systemy przełączania zasilania Compact, Masterpact, Interpact

[dokumentacja techniczna] pdf7,8 MB

powrót