home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 216)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Styczniki do silników o mocy do 75 kW przy 400 V w kategorii użytkowania AC-3
Obwody sterujące a.c. , d.c. lub d.c. o ma.ym poborze mocy

Symbole katalogowe

Styczniki 3-biegunowe ze złączami śrubowymi

Standardowa moc znamionowa
3-fazowych silników 50/60 Hz w kategorii AC-3 (Ø < = 60 °C)

Prąd znamionowy w AC-3 440 V

Bezzwłoczne zestyki pomocnicze

Podstawowy symbol katalogowy. Należy uzupełnić o kod wskazujący napięcie sterowania cewki (1)
Mocowanie(2)

Waga

220V 380V                          660V
230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V

do

 

Standardowe napięcie cewki
                          ~LC(3)

 

kW   kW    kW    kW    kW   kW    kW

A

 

 

kg

2.2     4       4       4      5.5    5.5      -

9

1     1

LC1-D09 D09** B7 P7 BD BL

0.320

3      5.5     5.5    5.5    7.5    7.5       -

12

1     1

LC1-D12 D12** B7 P7 BD BL

0.325

4      7.5      9       9      10     10       -

18

1     1

LC1-D18 D18** B7 P7 BD BL

0.330

5.5   11      11     11      15     15       -

25

1     1

LC1-D25 D25** B7 P7 BD BL

0.370

7.5   15      15     15     18.5   18.5     -

32

1     1

LC1-D32 D32** B7 P7 BD BL

0.375

9    18.5    18.5  18.5   18.5   18.5     -

38

1     1

LC1-D38 D38** B7 P7 BD BL

0.380

11  18.5     22     22      22    30      22

40

1     1

LC1-D40 D40** B7 P7 BD -

1.400

15   22      25     30      30    33      30

50

1     1

LC1-D50 D50** B7 P7 BD -

1.400

18.5  30    37     37      37    37      37

65

1     1

LC1-D65 D65** B7 P7 BD -

1.400

22    37    45      45      55    45      45

80

1     1

LC1-D80 D80** B7 P7 BD -

1.590

25    45     45     45      55    45      45

95

1     1

LC1-D95 D95** B7 P7 BD -

1.610

30   55      59     59      75    80      75

115

1     1

LC1-D115 D115** B7 P7 BD -

2.500

40   75      80     80      90    100     90

150

1     1

LC1-D150 D150** B7 P7 BD -

2.500

Styczniki 3-biegunowe do przyłączania szynami lub końcówkami oczkowymi (1)

W powyżej podanych symbolach katalogowych należy umieścić cyfrę 6 przed kodem napięcia. Przykład: LC1-D09 D09** przechodzi w LC1-D096 D096**.

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i moduły dodatkowe.
(1)Standardowe napięcia sterujące cewek:

Prąd przemienny

Napięcie

24

42

48

110

115

220

230

240

380

400

415

440

500

LC1-D09...D150 (cewki styczników D115 i D150 wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

50/60 Hz

B7

D7

E7

F7

FE7

M7

P7

U7

Q7

V7

N7

R7

–

LC1-D40...D115

50 Hz

B5

D5

E5

F5

FE5

M5

P5

U5

Q5

V5

N5

R5

S5

60 Hz

B6

-

E6

F6

-

M6

-

U6

Q6

-

-

R6

-

Prąd stały

Napięcie

12

24

36

48

60

72

110

125

220

250

440

LC1-D09...D38 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

U 0.7…1.25 Uc

JD

BD

CD

ED

ND

SD

FD

GD

MD

UD

RD

LC1-D40...D95

U 0.85…1.1 Uc

JD

BD

CD

ED

ND

SD

FD

GD

MD

UD

RD

U 0.75…1.2 Uc

JW

BW

CW

EW

-

SW

FW

-

MW

-

-

LC1-D115 i D150 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiacy przepięcia)

U 0.75...1.2 Uc

-

BD

-

ED

ND

SD

FD

GD

MD

UD

RD

Prąd stały o małym poborze mocy (3)

Napięcie

5

24

48

72

LC1-D09...D38 (cewki styczników wyposażone są w układ tłumiący przepięcia)

U 0.7...1.25 Uc

AL

BL

EL

SL

Dla styczników LC1-D09 do D38: mocowanie na szynie 35 mm AM1-DP lub mocowanie śrubami.
Dla styczników LC1-D40 do D95 ~: mocowanie na szynie 35 mm lub 75 mm AM1-DL lub mocowanie śrubami.
Dla styczników LC1-D40 do D95 -: mocowanie na szynie 75 mm lub mocowanie śrubami.
Dla styczników LC1-D115 do D150: mocowanie na szynach 2 x 35 mm AM1-DP lub mocowanie śrubami.
LC (ang. low consumption) – cewki na prąd stały o małym poborze mocy Ciężar jest podany dla styczników z obwodem sterującym prądu przemiennego. W przypadku styczników prądu stałego i o małym poborze mocy należy dodać 0.160 kg dla styczników LC1-D09 do D38, 0.785 kg dla styczników LC1- D40 do D65 i 1 kg dla styczników LC1-D80 do D95.

poprzednie   następne

powrót