home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 217)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Styczniki do silników o mocy do 18.5 kW przy 400 V w kategorii użytkowania AC-3
Obwody sterujące a.c. , d.c. lub d.c. o małym poborze mocy

Symbole katalogowe

Styczniki 3-biegunowe ze złączami zprężynowymi

Standardowa moc znamionowa
3-fazowych silników 50/60 Hz w kategorii AC-3 (Ø < = 60 °C)

Prąd znamionowy w AC-3 440 V

Bezzwłoczne zestyki pomocnicze

Podstawowy symbol katalogowy. Należy uzupełnić o kod wskazujący napięcie sterowania cewki (1)
Mocowanie(2)

Waga

220V 380V                          660V
230V 400V 415V 440V 500V 690V

do

 

Standardowe napięcie cewki
                          ~LC(3)

 

kW   kW    kW    kW    kW   kW

A

 

 

kg

2.2     4       4       4      5.5    5.5

9

1     1

LC1-D093 D093** B7 P7 BD BL

0.320

3      5.5     5.5    5.5    7.5    7.5

12

1     1

LC1-D123 D123** B7 P7 BD BL

0.325

4      7.5      9       9      10     10

18

1     1

LC1-D183 D183** B7 P7 BD BL

0.330

5.5   11      11     11      15     15

25

1     1

LC1-D253 D253** B7 P7 BD BL

0.370

7.5   15      15     15     18.5   18.5

32

1     1

LC1-D323 D323** B7 P7 BD BL

0.375

9    18.5    18.5  18.5   18.5   18.5

38

1     1

LC1-D383 D383** B7 P7 BD BL

0.380

Styczniki 3-biegunowe do przyłączania złączami wsuwanymi, typu Faston

Styczniki te są wyposażone w złącza Faston: 2 x 6.35 mm na zaciskach obwodów głównych i 1 x 6.35 mm lub 2 x 2.8 mm na zaciskach cewki i styków pomocniczych. Dostępne tylko dla styczników LC1-D09 i LC1-D12. W wyżej podanych oznaczeniach katalogowych ostatnią cyfrę 3 należy zamienić cyfrą 9. Przykład: LC1-D093 D093** zmieniło się na LC1-D099 D099**.

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i moduły dodatkowe.
(1)Standardowe napięcia sterujące cewek:

Prąd przemienny

Napięcie

24

42

48

110

115

220

230

240

380

400

415

440

LC1-D09...D38

50/60 Hz

B7

D7

E7

F7

FE7

M7

P7

U7

Q7

V7

N7

R7

Prąd stały