home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 242)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Styczniki do łączenia 3-fazowych baterii kondensatorow stosowanych w celu kompensacji mocy biernej. Bezpośrednie przyłączenie do sieci bez dławików ograniczających

Parametry techniczne

poprzednie   następne

powrót