home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 243)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Styczniki do łączenia 3-fazowych baterii kondensatorow stosowanych w celu kompensacji mocy biernej.

Parametry techniczne

poprzednie

powrót