home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Programowalny miernik napięcia lub prądu przemiennego oraz częstotliwości z wyjściami przekaźnikowymi N11P
(karta nr 1585)

Programowalny miernik cyfrowy typu N11P przeznaczony jest do pomiaru napięcia i prądu przemiennego oraz częstotliwości w sieciach energetycznych 1-fazowych.

Na podstawie zmierzonych wielkości miernik wylicza:

 • moc czynną, bierną i pozorną, moc czynną 15-to minutową,
 • energię czynną, bierną i pozorną,
 • współczynniki mocy (cosj i tgj),
 • kąt przesunięcia fazowego,
 • napięcie 10-cio minutowe,
 • częstotliwość 1-sekundową,
 • dodatkowo miernik umożliwia wskazanie czasu rzeczywistego,
 • wejście: programowalne - 100 V, 400 V, 1 A, 5 A a.c.,
 • wyjście: programowalne - 2 wyjścia przekaźnikowe,
 • pole odczytowe: LED 4 cyfry, wysokość 20 mm lub 5 cyfr, wysokość 14 mm,
 • kolor wyświetlacza: czerwony, zielony, niebieski,
 • zasilanie: 85..230...253 V a.c./d.c. lub 20...24...40 V a.c./d.c.,
miernik cyfrowy
powiększenie »

Obok programowalnych funkcji pomiarowych miernik ma szereg programowalnych funkcji pomocniczych ułatwiających pomiar i obsługę m.in.:

Wymiary zewnętrzne: 96 x 48 x 80mm

[dokumentacja techniczna]ico136 KB

powrót