home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Częstotliwości (karta nr 1582)

Miernik napięcia i prądu przemiennego oraz częstotliwości N15Z [więcej informacji] mierniki analogowe
Programowalny miernik impulsów, obrotów, godzin pracy, częstotliwości z wyjściami przekaźnikowymi N11O [więcej informacji] Mierniki częstotliwości
PProgramowalny miernik napięcia lub prądu przemiennego oraz częstotliwości z wyjściami przekaźnikowymi N11P [więcej informacji] Mierniki częstotliwości
Programowalny miernik obrotów, impulsów, godzin pracy z wyjściem cyfrowym RS-485, analogowym i przekaźnikowym N12O [więcej informacji] Mierniki częstotliwości
Programowalny miernik napięcia lub prądu przemiennego oraz częstotliwości z wyjściem RS-485, analog. i przekaźnikowym N12P [więcej informacji] Mierniki częstotliwości

powrót