(karta nr 948)
 

LINIA DO PRODUKCJI ODŻYWEK

Do inwestorów:

Zastanawiacie nad modernizacją Waszej firmy myślicie o zakupie nowych linii technologicznych warto pamiętać o Naszej ofercie. W celu sprostania zapotrzebowaniu na kompletne dostawy linii technologicznych postanowiliśmy połączyć biuro projektowe, firmę wyspecjalizowaną w konstrukcjach stalowych i mechanice precyzyjnej, firmę instalatorską oraz firmę wyspecjalizowaną w automatyce przemysłowej. Przedstawiony poniżej przykład instalacji wykonanej u klienta umożliwi w sposób czytelny zorientowanie się co do zakresu prac które możemy wykonać. Firma Ovita-Nutricia polsko holenderska spółka zajmująca się produkcją odżywek dla dzieci zleciła wykonanie automatycznej linii do produkcji odżywek.

Firma przedstawiła założenia ogólne tzn. wielkość produkcji, dokładność parametrów produkcji, sterylność produkcji.

szafa

Cały proces produkcji opiera się na ważeniu wieloskładnikowym, surowce pobierane są ze zbiorników lub ze stacji rozładunku Big-Bagów. W związku z tym, że transport surowców musi się odbywać w warunkach pełnej hermetyczności i aseptyki oraz surowiec nie może zalegać w żadnej części linii (wysokie wymagania polskich oraz światowych norm w dziedzinie produkcji odżywek dla dzieci) został wybrany transport wibracyjny rurami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Surowiec jest dostarczany na wagę pomostową gdzie następuje ważenie każdego składnika z dokładnością 0,1kg przy tempie naważania do 15kg/1s. W celu uzyskania wysokiej dokładności przy tak szybkim podawaniu surowca został opracowany program sterujący naważaniem w ten sposób aby system sam uczył się kiedy wyłączyć zasypywanie aby uzyskać właściwy wynik. Komplet naważonych składników z wagi jest opróżniany do mieszarki gdzie wymieszany w określonym czasie oczekuje na wywołanie z bufora i jeśli to nastąpi następuje jej wyładunek. Cały proces jest poddany wizualizacji kontroli i rejestracji co umożliwia później odtworzenie produkcji co do której pojawią się jakiekolwiek wątpliwości. Przy produkcji zatrudniony jest jeden człowiek którego rola sprowadza się do podejmowania działań w przypadku wystąpienia awarii lub zmiany profilu produkcji.

linia technologiczna

Cała linia została przez nas zaprojektowana i wykonana aż po najmniejszy detal i po wykonaniu pozytywnych testów produkcyjnych satysfakcjonujących klienta została dokonana zapłata.

"NORKOM" Piotr Iżyk 0601 786037

"LEMI-BIS" Piotr Florczak 0501 435039

powrót