home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Przekaźniki napięciowe (karta nr 623)

Przekaźniki napięciowe służą do kontroli napięcia w trybie "okienkowym", chroniąc urządzenie przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości.

CP-710

nadzór napięcia w jednej fazie CP-710 [więcej informacji]

CP-730

nadzór napięcia w trzech fazach CP-730 [więcej informacji]

powrót