home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CP-730 (karta nr 625)

PRZEZNACZENIE:

Przekaźnik napięciowy służy do kontroli napięcia w trybie okienkowym, chroniąc w ten sposób zabezpieczane urządzenie przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości.

CP-730

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie wskazywane jest świeceniem zielonej diody LED. Potencjometrami ustalana jest dolna (170 - 210V) i górna (230 - 260V) granica napięcia, przy którym styki przekaźnika wykonawczego są zwarte. Przy wartości napięcia różnej od nastawionej następuje rozwarcie styków przekaźnika i odłączenie urządzenia. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.
Przyczyna odłączenia jest sygnalizowana odpowiednią diodą LED. Napięcie prawidłowe i zwarte styki przekaźnika są sygnalizowane świeceniem zielonej diody LED. Spadek napięcia poniżej ustalonej wartości Umin jest sygnalizowane diodą czerwoną U1. Wzrost napięcia powyżej ustalonej wartości Umax  jest sygnalizowany świeceniem diody czerwonej U2. Świecenie diody żółtej sygnalizuje zablokowanie urządzenia na czas około 10 min na skutek niestabilnego napięcia w sieci (zapobiega cyklicznemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia).

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- I max.

10A

- styki

1P

- U min regulowane

170 - 210V

- U max regulowane

230 -260V

- kontrola zasilania - napięcie prawidłowe

LED zielona

- kontrola zasilania - wzrost napięcia

LED czerwona

- kontrola zasilania - spadek napięcia

LED czerwona

- kontrola zasilania - blokada urządzenia

LED żółta

- czas zadziałania przy spadku nap.

1,5 sek

- czas zadziałania przy wzroście nap.

0,1 sek

- wymiary

3 moduły (52,5 mm)

- stopień ochrony

IP 40

- temp pracy

-20 do +50oC

- przyłącze

zaciski 4mm2

CP-730 powiększ schemat

powrót