home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 264)

Interpact INS, INV; Fupact ISFT, ISFL - rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki 40A do 630A. Widoczna przerwa izolacyjna. Możliwość blokady wzajemnej oraz jednoczesnego przełączania dwóch rozłączników.
Ręczne układy przełączania zasilania.
Rozłączniki bezpiecznikowe, 3-biegunowe, przyłączane od przodu.

Interpact INS, INV; Fupact ISFT, ISFL - rozłączniki bezpiecznikowe


Interpact INS 40 - 160 A

Rozłączniki bezpiecznikowe

Fupact ISFT, ISFL

Fupact ISFT 100A

Fupact ISFT 160A

Fupact ISFT 250/400/630 A

powrót