(karta nr 82)
 

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER)

Katalog Multi 9 - Urządzenia zdalnego sterowania TBS

Nazwa

Numer katalogowy

Napięcie

Prąd

Zdjęcie

Urządzenie zdalnego sterowania TBS 100

15856

220,0

 

Urządzenie zdalnego sterowania

Urządzenie zdalnego sterowania TBS 50

15855

220,0

 

Urządzenie zdalnego sterowania

powrót