home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 75)

Katalog Multi 9 - Przyciski BP

Nazwa

Numer katalogowy

Napięcie

Prąd

Zdjęcie

Przycisk BP 1NO bez lampki

18032

250,0

20,0

bloki

Przycisk BP 1NO z lampką

18036

250,0

20,0

bloki

Przycisk BP 1NZ + 1NO bez lampki

18033

250,0

20,0

bloki

Przycisk BP 1NZ bez lampki

18030

250,0

20,0

bloki

Przycisk BP 1NZ z lampką

18037

250,0

20,0

bloki

powrót