(karta nr 67)
 

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER)

Katalog Multi 9 - Bloki Vigi C120 AC i A dla In < 125A

Nazwa

Numer katalogowy

Napięcie

Prąd

Zdjęcie

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 AC 2P

19000

220,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 AC 2P

19001

220,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 AC 3P

19002

220,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 AC 3P

19003

220,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 AC 4P

19004

220,0

63,0

 

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 AC 4P

19005

220,0

63,0

 

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 2P

19008

110,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 2P

19009

110,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 2P

19030

220,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 2P

19031

220,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 3P

19013

230,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 3P

19014

230,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 3P

19032

230,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 3P

19033

230,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 3P

19036

230,0

63,0

blok

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 4P

19015

230,0

63,0

 

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 4P

19016

230,0

63,0

 

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 4P

19034

230,0

63,0

 

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 4P

19035

230,0

63,0

 

Blok różnicowoprądowy Vigi NG125 A 4P

19037

230,0

63,0

 

powrót