home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 6)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Aparatura modułowa Multi 9

Aparatura modułowa montowana na szynie DIN 35 mm. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe, różnicowo-prądowe, liczniki energii, czasu, styczniki oraz osprzęt dodatkowy taki jak lampki, przyciski, przełączniki itp. Obudowy modułowe Mini Pragma, Pragma D, Pragma F, obudowy hermetyczne Kaedra.

Aparatura modułowa Multi 9


Katalog Multi9

[więcej informacji - katalog]

Aparatura modułowa Multi 9

[dokumentacja techniczna] pdf16,7MB

powrót