home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 224)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Styczniki D

Styczniki oraz zestawy nawrotne i przełączajace, model D
Bloki zestyków pomocniczych bezzwłocznych

Symbole katalogowe

Bloki zestyków pomocniczych bezzwłocznych z zaciskami śrubowymi

Do użycia w normalnych warunkach otoczenia. Aby zamontować blok LAD-8N na stycznikach LC1-D40 do D95, należy oddzielnie zamówić podkładki LA9-D511.

Mocowanie na zatrzaski (1)

Ilość zestyków na blok

Układ zestykow

Symbol katalogowy

Waga

Z przodu

1

2


4
4 zaw. 1N/O & 1N/Z z funk.wcz.dział.

- - - 1 -
- - - - 1
- - - 1 1
- - - 2 -
- - - - 2
- - - 2 2
- - - 1 3
- - - 4 -
- - - - 4
- - - 3 1
- - - 2 2

LAD-N10
LAD-N01
LAD-N11
LAD-N20
LAD-N02
LAD-N22
LAD-N13
LAD-N40
LAD-N04
LAD-N31
LAD-C22

0.020
0.020
0.030
0.030
0.030
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

Z boku

2

- - - 1 1
- - - 2 -
- - - - 2

LAD-8N11
LAD-8N20
LAD-8N02

0.030
0.030
0.030

Z zaciskami zgodnie z normą EN 50012

Z przodu na st. 3 i 4-biegun.
Z przodu na st. 4-biegun.

2
4
2
4

2 - - - 1 1
- - - 2 2
- - - 1 1
- - - 2 2

LAD-N11G
LAD-N22G
LAD-N11P
LAD-N22P

0.030
0.050
0.030
0.050

Z zestykami chronionymi przed pyłem i wilgocia, przeznaczone do zastosowania w ciężkich warunkach przemysłowych

Z przodu

2


4

- 2 - -
2 - - - -
- 2 2 - -
- 2 - 2 -
- 2 - 1 1

LA1-DX20
LA1-DX02
LA1-DY20 (2)
LA1-DZ40
LA1-DZ31

0.040
0.040
0.040
0.050
0.060

Bloki zestyków pomocniczych bezzwłocznych do przyłączania końcówkami oczkowymi

Ten rodzaj połaczenia nie jest możliwy dla bloków z zestykami chronionymi przed pyłem i wilgocia. Dla innych blokow zestyków bezzwłocznych pomocniczych należy dodać cyfrę 6 na końcu symbolu katalogowego. Przykład: LAD-N10 zmienia się na LAD-N106 N106.

Bloki zestyków pomocniczych bezzwłocznych z zaciskami sprężynowymi

Ten rodzaj połączenia nie jest możliwy dla LAD-8, LAD-N z jednym zestykiem lub blokow z zestykami chronionymi przed pyłem i wilgocią. Dla innych bloków zestyków bezzwłocznych pomocniczych należy dodać cyfrę 3 na końcu symbolu katalogowego. Przykład: LAD-N11 zmienia się na LAD-N113 N113.

Bloki zestyków pomocniczych bezzwłocznych do przyłączania złączami wsuwanymi, typu Faston

Ten rodzaj połączenia nie jest możliwy dla LAD-8, LAD-N z jednym zestykiem lub bloków z zestykami chronionymi przed pyłem i wilgocią. Dla innych bloków zestyków bezzwłocznych pomocniczych należy dodać cyfrę 9 na końcu symbolu katalogowego. Przykład: LAD-N11 zmienia się na LAD-N119 N119.

(2) Blok z 4 zaciskami z przeznaczeniem zachowania ciągłości ekranu uziemiającego.
(3) LC (ang. low consumption) - cewki na prąd stały o małym poborze mocy.
(4) Oprócz LAD-N02.

poprzednie   następne

powrót