home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 210)

Katalog Tesys - Styczniki K

Styczniki i styczniki nawrotne serii K
Wyposażenie dodatkowe

Opis

Zastosowanie

 

Sprzedaż w liczbie

Symbol katalogowy

Waga
kg

Płytka montażowa (1)

Do montażu na 1 szynie

Zatrzask

1

LA9-D973

0.025

 

 

i ~
32...48 V

5

LA4-KE1E

0.010

 

Do montażu na 2 szynach

110/120 mm centra

10

DX1-AP25

0.065

Ramka opisu

Zatrzask

Z przodu stycznika

100

LA9-D90

0.001

Znaczniki zatrzaskowe

Max 4 na stycznik

Pasek 10 identycznych cyfr 0...9

25

AB1-R* (2)

0.002

 

 

Pasek 10 identycznych dużych liter A...Z

25

AB1-G* (2)

0.002

Wyposażenie dodatkowe do połączeń

Połączenia równoległe

Dla 2 biegunów

Z zaciskami śrubowymi

4

LA9-E01

0.010

 

Dla 4 biegunów

Z zaciskami śrubowymi

2

LA9-E02

0.015

Zespół 6 połączeń zasilających

Dla 3-biegunowych styczników nawrotnych sterujących silnikiem

Dla styczników z zaciskami śrubowymi

100

LA9-K0969

0.010

Zespół 6 połączeń zasilających

Dla 4-biegunowych styczników nawrotnych sterujących silnikiem

Dla styczników z zaciskami śrubowymi

100

LA9-K0970

0.010

(1) Jedna płytka do montażu stycznika i dwie płytki do montażu stycznika nawrotnego.
(2) W symbolu katalogowym kropkę należy zastąpić wymaganym znakiem (cyfra lub litera).

poprzednie   następne

powrót

(karta nr 210)