(karta nr 191)
 

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER)

Katalog Tesys - Elementy z zaciskami śrubowymi

System instalacyjny
Tego Power - system do montażu rozruszników silnikowych
Symbole katalogowe

Podstawy modułowe

Opis Liczba pokryw
osłaniających zasilanie (1)
Symbol katalogowy Waga
kg
Podstawa z 4 rozrusznikami 2 APP-1B4 1.125
Podstawa z 2 rozrusznikami 1 APP-1B2 0.663

Bloki łączeniowe (3)

Opis Do styczników Napięcie
V
Typ rozrusznika Interfejs cewki Symbol katalogowy Waga
kg
Bloki łączeniowe LC1-D09*7
LC1-D12*7
LC1-D18*7
~ 24...240 Bezp. Przekaźnik APP-1D1A 0.120
  LC1-D09*D/L
LC1-D12*D/L
LC1-D18*D/L
12...250
24
Bezp.
Bezp.
Przekaźnik
-
APP-1D1A
APP-1D1AD
0.120
0.110
  LC1-D09*7
LC1-D12*7
LC1-D18*7
~24...240 Nawrotny (2) Przekaźnik APP-1D2A 0.320
  LC1-D09*D/L
LC1-D12*D/L
LC1-D18*D/L
12...250
24
Nawrotny (2)
Nawrotny (2)
Przekaźnik
-
APP-1D2A
APP-1D2AD
0.350
0.340
  LC1-K0610
LC1-K0910
LC1-K1210
~12...240 Bezp. Przekaźnik APP-1K1B 0.100
  LP1/LP4-K0610
LP1/LP4-K0910
LP1/LP4-K1210
12...250
24
Bezp.
Bezp.
Przekaźnik
-
APP-1K1B
APP-1K1BD
0.100
0.090
  LC2-K0610
LC2-K0910
LC2-K1210
~12...240 Nawrotny (4) Przekaźnik APP-1K2B 0.290
  LP2/LP5-K0610
LP2/LP5-K0910
LP2/LP5-K1210
12...250
24
Nawrotny (4)
Nawrotny (4)
Przekaźnik
-
APP-1K2B
APP-1K2BD
0.290
0.280

Bloki łączeniowe do wyłącznikow silnikowych GV2 (do użytku z blokami łączeniowymi APP-1**)

Opis Montaż Typ przekaźnika Sprzedaż
w ilości
Symbol katalogowy Waga
kg
Bezzwłoczne zestyki pomocnicze Od przodu "N/O + N/C"
"N/O + N/O"
10
10
GV-AE11
GV-AE20
0.020
0.020

Akcesoria

Opis Typ przekaęnika Sprzedaż w ilości Symbol katalogowy Waga
kg
Wymienne kasety interfejsu Elekromechaniczny 1 APP-1ER 0.017
Zestaw połączeń sprzęgających podstawy - 1 APP-1EL 0.055
Zaciski montowane na podstawie - 2 APP-1YF1 0.160
Wspornik łączeniowy dla kabli uziemiajacych - 1 APP-1YM1 0.158

(1) Pokrywy zabezpieczające, dostarczane z podstawami, przeznaczone do zacisków zasilania nieużywanych slotów rozrusznika.
(2)Dostarczane z systemem szyn zbiorczych nawrotnych i blokadą mechaniczną.
(3)Blok łączeniowy składa się z bloku górnego i dolnego. Niektóre bloki łączeniowe dolne posiadają kasetę interfejsu z przekaźnikiem elektromechanicznym.
(4)Blokadę elektryczną można dodatkowo zamocować od przodu do styczników, połączenie przez zwory zewnętrzne.

poprzednie

powrót