home NORKOM
nowe technologie

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER) (karta nr 141)

Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Katalog Tesys - Rozruszniki silnikowe do samodzielnego montażu

Nazwa

Wyłącznik

Stycznik

Przekaźnik ciep

Moduł zabezp.

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS630LMA (I = 500 A, Irm = 5550 A)

LC2-F400

LR9-F7379

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS630LMA (I = 500 A, Irm = 5500 A)

LC2-F400

LR9-F7379

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS630LMA (I = 500 A, Irm = 6000 A)

LC2-F500

LR9-F7379

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS630LMA (I = 500 A, Irm = 6250 A)

LC2-F500

LR9-F7379

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS630LMA (I = 500 A, Irm = 6500 A)

LC2-F500

LR9-F7381

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS630LMA (I = 500 A, Irm = 5000 A)

LC2-F630

LR9-F7381

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 500 A)

LC1-D38

LRD-35

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 450 A)

LC1-D40

LRD-3353

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 450 A)

LC1-D40

LRD-3355

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 550 A)

LC1-D40

LRD-3355

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 650 A)

LC1-D40

LRD-3357

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 650 A)

LC1-D50

LRD-3357

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 650 A)

LC1-D50

LRD-3357

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A , Irm = 960 A)

LC1-D65

LRD-3359

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A, Irm = 880 A)

LC1-D65

LRD-3359

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A, Irm = 960 A)

LC1-D80

LRD-3361

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A, Irm = 1040 A)

LC1-D80

LRD-3363

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A, Irm = 1000 A)

LC1-D80

LRD-3363

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 500 A)

LC2-D38

LRD-35

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 450 A)

LC2-D40

LRD-3353

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 450 A)

LC2-D40

LRD-3355

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 550 A)

LC2-D40

LRD-3355

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 650 A)

LC2-D40

LRD-3357

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 650 A)

LC2-D50

LRD-3357

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 50 A, Irm = 650 A)

LC2-D50

LRD-3357

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A , Irm = 960 A)

LC2-D65

LRD-3359

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A, Irm = 880 A)

LC2-D65

LRD-3359

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A, Irm = 960 A)

LC2-D80

LRD-3361

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A, Irm = 1040 A)

LC2-D80

LRD-3363

 

Rozrusznik silnikowy bezpośredni do samodzielnego montażu

NS80HMA (I = 80 A, Irm = 1000 A)

LC2-D80

LRD-3363

 

poprzednie   następne

powrót