(karta nr 59)
 

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER)

Katalog Multi 9 - Wyłączniki różnicoprądowe ID, ID si

Nazwa

Numer katalogowy

Napięcie

Prąd

Zdjęcie

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23041

400,0

25,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23046

400,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23051

400,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23055

400,0

80,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23059

400,0

100,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23062

400,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23063

400,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23066

400,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23067

400,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23069

400,0

80,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23070

400,0

80,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23490

400,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID AC 4P selektywny

23494

400,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 2P bezzwłoczny

23354

230,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 2P bezzwłoczny

23356

230,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 2P bezzwłoczny

23358

230,0

62,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 2P bezzwłoczny

23360

230,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 2P bezzwłoczny

23362

230,0

25,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 2P bezzwłoczny

23364

230,0

25,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 2P selektywny

23370

230,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P bezzwłoczny

23378

400,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P bezzwłoczny

23380

400,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P bezzwłoczny

23382

400,0

25,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P bezzwłoczny

23384

400,0

25,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P bezzwłoczny

23386

400,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P bezzwłoczny

23388

400,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P selektywny

23381

400,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P selektywny

23385

400,0

63,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P selektywny

23389

400,0

40,0

Wyłącznik różnicowoprądowy ID A 4P selektywny

23399

400,0

63,0

poprzednie     następne

powrót