home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Skanery laserowe, bariery i kurtyny świetlne (karta nr 853)

Urządzenia optoelektroniczne bezpieczeństwa używane są do nadzorowania stref niebezpiecznych, np. hal robotów i ciągów produkcyjnych. Wszystkie pokazane urządzenia są bezobsługowe. Bariery świetlne serii SLB oraz kurtyny serii SLC ze względu na niewielkie gabaryty mogą być zabudowywane bezpośrednio w maszynach. Skanery laserowe bezpieczeństwa typoszeregu LSS 300 stosowane są do monitorowania stref potencjalnie niebezpiecznych. Ich pole widzenia zawiera się w kącie 180 stopni. Użytkownik może samodzielnie zaprogramować strefy ostrzegawcze i bezpieczeństwa (maksymalnie 2x2), przy użyciu przyjaznego oprogramowania komputerowego.

Kurtyny i bariery świetlne SLC/SLB 210/410
bariery i kurtyny świetlne
  • 2 lub 4 kategoria bezpieczeństwa
  • rozdzielczość od 14 do 90 mm
 
Bariera świetlna SLB 200
bariery i kurtyny świetlne
  • 2 kategoria bezpieczeństwa
  • czas reakcji t=30 ms
  • zasięg działania 4 metry
 
Bariera świetlna SLB 400
bariery i kurtyny świetlne
  • 4 kategoria bezpieczeństwa
  • czas reakcji t=25 ms
  • zasięg działania 15 metrów
 

powrót