home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Osprzęt do dźwigów osobowych i towarowych (karta nr 859)

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem mają takie samo znaczenie dla techniki dźwigowej, jak dla przemysłu. Transport pionowy ludzi i towarów także niesie pewne ryzyko. Osprzęt do dźwigów osobowych i towarowych z bogatego programu produkcji firmy Schmersal pomaga zminimalizować te zagrożenia. Firma posiada przeszło 50 lat doświadczeń w tej dziedzinie. Tradycyjne wyłączniki pozycyjne, zestyki drzwiowe, zamki i inne urządzenia kontrolne i monitorujące są ciągle ulepszane. Ścisła współpraca z firmami dźwigowymi pozwala na wyszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań i ciągłe wprowadzanie innowacji.

Typoszereg AZ
Osprzęt
 • zestyki drzwiowe
 • 9 rodzajów obudowy
 • obudowa z tworzywa termoplastycznego
 
Typoszereg AV
Osprzęt
 • zamki drzwiowe
 • magnetyczny system kontroli zamknięcia drzwi
 
Typoszeregi AS, ASH, AF, AFH
Osprzęt
 • wyłączniki piętrowe
 • maks. 4 zestyki
 • dostępne wersje Ex
 
Typoszeregi Z/T
Osprzęt
 • wyłączniki pozycyjne
 • 2 zestyki
 • różne materiały i gabaryty obudowy
 
Typoszereg BN
Osprzęt
 • wyłączniki magnetyczne
 • odległość zadziałania do 60 mm
 

powrót