home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Wyłączniki w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX) (karta nr 856)

Wyłączniki przeciwwybuchowe są stosowane w miejscach, w których ze względu na obecność mediów łatwopalnych lub tlenu występuje zagrożenie zapłonu i wybuchu. Ochrona przeciwwybuchowa jest konieczna także w środowisku o dużym zapyleniu, gdzie także może dojść do zapłonu, np. w kopalniach, przemyśle drzewnym, spożywczym i innych. Do kwestii stosowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem odnosi się szereg norm, od EN 50014 do EN 55020. Posiadanie przez urządzenie certyfikatu ATEX oznacza, że urządzenie to zostało przebadane przez odpowiedni, uprawiony organ.

Wyłączniki bezpieczeństwa
Wyłączniki
  • z/bez blokady
  • wyłączniki zawiasowe
 
Urządzenia sterownicze
Wyłączniki
  • wyłączniki linkowe
  • przyciski stopu awaryjnego
 
Wyłączniki krańcowe i pozycyjne
Wyłączniki
  • obudowy metalowe i z tworzywa termoplastycznego
 
Wyłączniki nożne
Wyłączniki
  • maks. 3 pedały
  • z/bez osłony
  • obudowa metalowa
 
Wyłączniki magnetyczne
Wyłączniki
  • odległość zadziałania do 60 mm
  • wiele wersji obudowy
 

powrót