(karta nr 953)
 

SYSTEMY INFORMACJI PUBLICZNEJ

Systemy informacyjne przeznaczone są do informowania pasażerów o trasie przejazdu w sposób wizualny. W skład zestawu tablic informacyjnych mogą wchodzić: tablica czołowa informująca pasażerów o przystanku docelowym i numerze linii, tablica boczna informująca o numerze linii, przystanku docelowym i następnym, oraz tablica tylna z numerem linii. Tablice mogą być zainstalowane w różnego rodzaju pojazdach komunikacji publicznej. Pole odczytowe jest równomiernie oświetlone i wielkością dostosowane do typowych okien informacyjnych pojazdów. Moduły wyświetlające tablic informacyjnych wykonane są przy wykorzystaniu elektromagnetycznych elementów wskaźnikowych renomowanych firm. Seria tablic podświetlana jest rzędem białych diod LED lub element podświetlany jest oddzielnie diodą LED w technologii OPTI-Light. Tablice mogą być zintegrowane z urządzeniami zapowiadającymi przystanki oraz z innymi urządzeniami pokładowymi