home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

(karta nr 1962)

Zawory specjalne seria 900

zawory

Seria 900 - Zawory specjalne:
- przełączniki ciśnieniowe
- generatory impulsów
- timery pneumatyczne
- zawory bezpieczeństwa “dwie ręce”
- zawór “Flip-Flop”
- zawór oscylator
- wzmacniacz sygnału
- progresywny zawór startowy

[dokumentacja techniczna]ico 408 KB

powrót