home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Regulacja wysuwu - zbiornik umieszczony bocznie do regulatora (karta nr 1720)

Waga 1530g + 300g każde 50 mm skoku.

siłownik

zobacz schemat »

Kod zamówieniowy

1400.Skok.01.2


Skoki

A

B max.

<75

93

30

75 ÷<150

118

45

150 ÷<250

143

60

250 ÷<350

183

90

350 ÷<500

218

120

powrót