home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Regulacja w dwóch kierunkach z zatrzymaniem (z zaworami zatrzymania)
(karta nr 1730)

Minimalny skok 150 mm
Waga 2390g + 300g każde 50 mm skoku

siłownik

zobacz schemat »

Kod zamówieniowy

1400.Skok.03.05


Skoki

A

B max.

150 ÷<250

197

60

250 ÷<350

237

90

350 ÷<500

272

120

powrót