home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Regulacja w dwóch kierunkach z przeskokiem (z zaworami przyspieszenia)
(karta nr 1729)

Waga 2110g + 300g każde 50 mm skoku

siłownik

zobacz schemat »

Kod zamówieniowy

1400.Skok.02.06


Skoki

A

B max.

<75

110

30

75 ÷<150

135

45

150 ÷<250

160

60

250 ÷<350

200

90

350 ÷<500

235

120

powrót