home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Wspornik kompletny (karta nr 1716)

(z głowic± kulow±, zgodny z norm± DIN 648K)

siłownik

zobacz schemat »

Kod zamówieniowy

1320._.26F


¦rednica

32

40

50

63

80

100

125

CN (H 7)

10

12

16

16

20

20

30

E

45

55

65

75

95

115

140

FL (±0.2)

22

25

27

32

36

41

50

L 2 (±0.5)

5,5

5,5

6,5

6,5

10

10

10

S 5 (H 13)

6,5

6,5

8,5

8,5

10,5

10,5

13

TG

32,5

38

46,5

56,5

72

89

110

XD

142

160

170

190

210

230

275

Waga gr.

380

580

770

1380

2460

4500

7700

powrót