(karta nr 773)
 

Regulatory temperatury procesowe

Regulatory procesowe mogą pracować zarówno jako standardowe regulatory temperatury jak i pętle regulacji PID sterowane standardowymi sygnałami analogowymi. Mają budowę modułową, dzięki czemu można w łatwy sposób dostosować parametry regulatora do wymagań aplikacji poprzez dobór odpowiedniego modułu wejść, wyjść czy komunikacji. Wykonywane są w wersjach o rozmiarach panela czołowego 48x48mm, 48x96mm i 96x96mm. E5*K-AA2 to regulator standardowy z możliwością zdalnego zadawania temperatyry i kontrolą grzania i chłodzenia. E5*K-PRR2 to regulator przystosowany do sterowania zaworami przy pomocy sygnałów zamknij-otwórz. E5*K-TAA2 jest przystosowany do sterowania uzależnionego od czasu poprzez możliwość zaprogramowania krzywych grzania/chłodzenia. Modułowość wszystkich regulatorów pozwala na łatwe dołączenie jednego z wyjść: napięciowych, prądowych, SSR, przekaźnikowych lub modułów komunikacyjnych. Wszystkie regulatory posiadają automatyczne dostrajanie do procesu, możliwość współpracy z ponad 22 typami czujników temperatury i sygnałami analogowymi, zdalne zadawanie temperatury, do 4 wyjść alarmowych o 16 trybach pracy, nastawiany czas dochodzenia temperatury do wartości zadanej, przełączane sterowanie auto/manual i wiele innych. Dostępne są także regulatory wielokanałowe serii E5*R mogące pracować jako maksymalnie cztery niezależne pętle regulacji. Wbudowane pętle PID można zaprogramować do pracy w trybie regulacji kaskadowej lub regulacji stosunku. Regulatory E5*R umożliwiają regulację temperatury/procesu z bardzo dużą dokładnością dzięki wbudowanym funkcjom eliminacji zakłóceń i dostrajania pętli PID.

E5K

Regulatory temperatury

Główne cechy E5K

Regulatory procesowe mogące pracować zarówno jako standardowe regulatory temperatury jak i pętle regulacji PID sterowane standardowymi sygnałami analogowymi.

 • E5*K-AA2 to regulator standardowy z możliwością zdalnego zadawania temperatyry i kontrolą grzania i chłodzenia
 • E5*K-PRR2 to regulator przystosowany do sterowania zaworami przy pomocy sygnałów zamknij-otwórz
 • sygnały wejściowe: Termopary: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PL II RTD: PT100/JPT100
 • analogowe: prądowe, napięciowe
 • dokładność regulacji: 0.3% pełnej skali, 1 cyfra max
 • budowa modułowa
 • samodostrajanie Fuzzy
 • kontrola PID
 • przełączanie regulacji automat/ręczna
 • kontrola grzania, chłodzenia, grzania/chłodzenia
 • wiele wartości zadanych, zdalna wartość zadana
 • dodatkowe wyjście monitorujące
 • nastawialny czas dochodzenia do wartości zadanej

Inne parametry E5K

 • wymiary:W48/96 x H48/96 x D100
 • tryb kontroli : manualna lub PID
 • wyjścia kontrolne: przekaźnikowe, SSR, napięciowe, liniowe
 • zasilanie: 100-240 VAC lub 24 VAC/VDC
 • możliwość programowania przez SYS-Config
 • wszystkie wymiary standardowe DIN
 

E5 K-T

Regulatory temperatury

Główne cechy E5 K-T

Regulator E5*K-TAA2 przystosowany do sterowania uzależnionego od czasu poprzez możliwość zaprogramowania krzywych grzania/chłodzenia

 • dokładność regulacji: 0.3% wartości wskazanej, 1 cyfra max
 • struktura modułowa
 • automatyczne dostrajanie Fuzzy
 • regulacja ON/OFF lub PID
 • przełączanie automat/ręczne
 • wiele wartości zadanych
 • włączane moduły rozszerzeń

Inne parametry E5 K-T

 • wymiary: W48/53/96 x H53/96 x D100
 • programowane w czasie krzywe grzania/chłodzenia
 • tryb kontroli: ON/OFF lub PID
 • wyjścia kontrolne: napięciowe, przekaźnikowe, SSR, liniowe
 • zasilanie: 100/240 VAC lub 24 VDC/VAC
 • termopary: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PL II RTD: PT100/JPT100
 • wejścia analogowe: prądowe, napięciowe
 • obsługiwany przez SYS-Config
 • opcje komunikacji
 • dodatkowe wyjście monitorujące

[dokumentacja techniczna]ico 2,53 MB

E5*K-DRT

Regulatory temperatury

Główne cechy E5*K-DRT

Regulator procesowy przystosowany do pracy w sieci DeviceNet.

 • tryb kontroli: ON/OFF lub PID
 • dokładność regulacji: 0.3% wartości wskazanej, 1 cyfra max.
 • struktura modułowa
 • automatyczne dostrajanie Fuzzy
 • regulacja ON/OFF lub PID
 • przełączanie automat/ręczne wiele wartości zadanych

Inne parametry E5*K-DRT

 • wymiary: W48/53/96 x H53/96 x D100
 • zasilanie: 100/240 VAC lub 24 VDC/VAC
 • czujniki:Termopary: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PL II RTD: PT100/JPT100
 • wejścia analogowe: prądowe, napięciowe
 • możliwość programowania przez SYS-Config
 • wszystkie wymiary standardowe DIN
 

E5 R

Regulatory temperatury

Główne cechy E5 R

Regulatory procesowe wielopętlowe mogące pracować zarówno jako standardowe regulatory temperatury jak i pętle regulacji PID.

 • kontrola standardowa PID wielopętlowa
 • kontrola kaskadowa PID
 • regulacja stosunku
 • maks. 4 sygnały wejściowe analogowe/temperatury
 • dokładność regulacji: 0,01 st.c.
 • samodostrajanie Fuzzy
 • kontrola PID
 • przełączanie regulacji automat/ręczna
 • kontrola grzania, chłodzenia, grzania/chłodzenia
 • wiele wartości zadanych, zdalna wartość zadana
 • dodatkowe wyjścia monitorujące

Inne parametry E5 R

 • wymiary:W48/96 x H48/96 x D100
 • tryb kontroli : manualna lub PID
 • wyjścia kontrolne: przekaźnikowe, SSR, napięciowe, liniowe
 • zasilanie: 100-240 VAC lub 24 VAC/VDC
 • sygnały wejściowe: Termopary: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PL II RTD: PT100/JPT100
 • analogowe: prądowe, napięciowe
 • możliwość programowania przez Thermo Tools
 • wymiary standardowe DIN 96x96 i 48x96 mm

[dokumentacja techniczna]ico 2,10 MB

E5ZE

Regulatory temperatury

Główne cechy E5ZE

 • multipoint temperature controller with optional casing
 • dimensions with casing: W 173.5 x H 200 x D 65 mm
 • dimensions without casing: W 169.5 x H 192 x D 58 mm
 • power suppy: 24 VDC
 • control mode: ON/OFF, hybrid or 2-PID control and fuzzy control
 • control output: Voltage (pulse), Analogue (current) and NPN transistor
 • parameter setting via PC software or E5ZD-SDL programming unit

Inne parametry E5ZE

 • thermocouple types: K, J, R, S, T, E, B, N, L, U, W and PL-II
 • RTD: Pt100, JPt100
 • heat, Cool and Heat & Cool control
 • easy to mount
 • fast speed input sampling (200 ms, all 8 channels)
 • connector terminal block saves wiring effort
 • RS232C, RS422 and RS485 communications available

[dokumentacja techniczna]ico 1 MB

powrót