home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Stół do zginania bge / bgd-3 wyposażenie (karta nr 1473)

- Duże narzędzia do podwójnego wygięcia szyny (nr zamów. 31188)

Do szyn z miedzi i aluminium do 120x10 mm, odstęp między zgięciami 37 mm, przy wysokości 1 - 26 mm. Idealne do ściśle równoległych pięter w jednym biegu roboczym.

- Małe narzędzie do podwójnego wygięcia szyny (nr zamów. 31671)

Do zginania ekstremalnie małych odległości między zgięciami szyn do 80x8 mm, odstęp między zgięciami 21 mm, przy wysokości 1 - 18 mm.

- Narzędzie do wyginania szyn na płasko (nr zamów. 31221)

Do zginania szyn na płasko 45o lub 90o.
Połączenie śrubami można łatwo wyciągać.
Do szyn prądowych do:
maks. 40x10 mm kąt łuku 90o
maks. 50x10 mm kąt łuku 45o.

- Dodatkowe narzędzie do zginania krótkich ramion (nr zamów. 31671)

Do zginania ekstremalnie krótkich ramion do podłączeń końcówek, włączników, itp. Najmniejsza możliwa długość ramienia tylko 25 mm.

powrót