technologie
homeNORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Konwertery - A / RS232

separatory

A / RS232 - CZTEROKANAŁOWY PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH Z CYFROWĄ TRANSMISJĄ

  • Liczba kanałów wejściowych: 1 ÷ 4, wzajemnie odseparowane, wybierane zworami.
  • Wejście - dowolny sygnał standardowy (0/4÷20mA, 0÷10V itp.)
    - rezystancja wejścia prądowego 50Ohm, napięciowego Rwej≥100kOhm
  • Wyjście: RS232C, RS485
  • Wejścia, wyjście i zasilanie wzajemnie odseparowane – 2 kV.
  • Zasilanie: 24Vdc (po uzgodnieniu inne)
Obudowa: listwowa
Cena: 500 PLN + 150 PLN za kanał

[Karta katalogowa]ico52 KB

powrót

(karta nr 2980)