technologie
 
Home O nas Nasi dostawcy Lista referencyjna Kontakt Zamówienia zamĂłwienia


Knecht Filterwerke


Knecht Filterwerke 1 | Knecht Filterwerke 2 | Knecht Filterwerke 3 |

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Filtr przepływowy niskociśnieniowy - serii EG 1 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy o dużych przepływach. Najczęściej stosowany na jednostkach pływających, dużych obrabiarkach i w hydraulice mobilnej.

Filtr wysokociśnieniowy - serii Pi 420 - Mahle

Filtr ciśnieniowy serii Pi 420 , Przepływ nominalny do 450 l/min, ciśnienie do 400 bar

Filtr spływowy - serii Pi 510 - Mahle

Filtr spływowy przełączeniowy - Duplex seriiPi 510. Pozwala na wymianę wkładu filtrującego bez wyłączania układu

Filtry oddechowe - serii Pi0130 / Pi0131 - Mahle

Filtry oddechowe Mahle serii Pi0130 / Pi0131.

Materiały filtracyjne - Mahle

układ odpylający jest na tyle skuteczny , na ile skuteczny i właściwie dobrany został nie tylko wkład filtra, ale również materiał filtracyjny. MAHLE jako producent wkładów filtracyjnych, oferuje bardzo szeroki wybór materiałów, pozwalających na rozwiązan

Układ filtracji wody balastowej - serii OPS - Mahle NFV

Rocznie przepompowane zostaje blisko 12 miliardów ton wody balastowej. Tym samym między oceanami i kontynentami zostają przemieszane niezliczone ilości drobnoustrojów i bakterii. OPS jest w stanie efektywnie przefiltrować od 50 do 2500 m3/h.

Układ odpylania AFG - Mahle

Układ MAHLE AFG służy do filtracji powietrza zanieczyszczonego w niewielkim stopniu pyłem. Jako wartość graniczną przyjmuje się 10 mg/ m3, z uwzględnieniem rodzaju pyłu i obciążenia powierzchni filtracji.

Filtry puszkowe Spin-on - Mahle AKO

Filtry puszkowe Spin-on do stosowania w filtrach niskociśnieniowych Pi 220, Pi 270, Pi 1941. Pełny zakres materiałów filtracyjnych i dokładności filtracji.

Filtr niskociśnieniowy samoczyszczący - serii R 5 - 8 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy samoczyszczący o dużych przepływach. Najczęściej stosowany na jednostkach pływających, dużych obrabiarkach i w przemyśle ciężkim.

Filtr szczelinowy samoczyszczący - serii AF4…/AF5… - Mahle

Filtry szczelinowe MAHLE znajdują zastosowanie w filtracji i homogenizacji najróżniejszych mediów, w tym czekolady, ciast, wody, chłodziw i past. Te modularne, liniowe filtry ciśnieniowe nie wymagają utylizacji specjalnej wkładów filtracyjnych.

Filtry oddechowe - serii KE 2461 - Mahle

Filtry oddechowe Mahle serii KE 2461. Nominalna wydajność 300m3/h.

Filtr przepływowy niskociśnieniowy - serii ES46 - Mahle AKO

Filtr średniociśnieniowy o dużych przepływach. Najczęściej stosowany na jednostkach pływających, dużych obrabiarkach i w hydraulice mobilnej.

Filtr niskociśnieniowy - serii PI 270 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy serii Pi 270. Głowica filtra puszkowego do zabudowy liniowej. Możliwość zastosowania filtrów puszkowych o różnych wielkościach przepływu i dokładności filtracji.

Separatory koalescencyjne - serii PIW 1975 - Mahle

Filtr koalescencyjny został specjalnie skonstruowany do oddzielania wody z oleju hydraulicznego. Zgodnie z wytycznymi VDMA oleje hydrauliczne grupy HE musza zawierać poniżej 1000 ppm wody, czyli poniżej 0,1 %.

Filtr automatyczny samoczyszczący - serii AF 179 S - Mahle

Filtry automatyczne MAHLE znajdują zastosowanie w filtracji i homogenizacji najróżniejszych mediów, w tym wody, chłodziw i past. Te modularne, liniowe filtry ciśnieniowe nie wymagają utylizacji specjalnej wkładów filtracyjnych.

System sedymentacji zanieczyszczeń - serii MFA 500 - Mahle

Mahle Precyzyjna sedymentacja zanieczyszczeń zanieczyszczeń MFA 500.

Manometry różnicowe - serii PIS 3165 - Mahle

Manometr różnicowy MAHLE typ PIS 3160 służy do pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem medium z instalacji filtracyjnej.

Filtr średniociśnieniowe - serii Pi3300 - Mahle AKO

Filtr średniociśnieniowy serii Pi3300. Przepływ nominalny 40 i 100 l/min, Ciśnienie nominalne 260 (300)bar, typowy do hydrauliki mobilnej. Gwintowane przyłącze o rozmiarze G3/4 i M22x1,5.

Filtr samoczyszczący - serii AF 113 G - Mahle

Kompaktowy system filtra automatycznegoMAHLE z automatycznym oczyszczaniem w postaci łączonego skutku cyklonui różnicy ciśnień - zapewnia precyzyjną filtrację cieczy o niskiej lepkości.

Stacja utylizacji chłodziwa MESB - Mahle NFV

Urządzenie MESB umożliwia odseparowanie z chłodziwa olejów obcych, jak również rozdział emulsji.

Filtr niskociśnieniowy przełączeniowy - DUPLEX - serii UG 54 - Mahle AKO

Filtr przełączeniowy – Duplex, niskociśnieniowy o dużych przepływach. Najczęściej stosowany na jednostkach pływających, dużych obrabiarkach i w hydraulice mobilnej.

Filtr samoczyszczący - serii AF 133 G - Mahle

Filtry szczelinowe MAHLE znajdują zastosowanie w filtracji i homogenizacji najróżniejszych mediów, w tym wody, chłodziw i past. Te modularne, liniowe filtry ciśnieniowe nie wymagają utylizacji specjalnej wkładów filtracyjnych.

Filtr niskociśnieniowy - serii PI 230 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowyserii Pi 230, Przepływ nominalny do 800 l/min. Ciśnienie nominalne 25 (40) bar. Filtr o dużych przepływach, obudowa filtra oraz wkład filtracyjny zdejmowany do góry z powodu wymiarów i ciężaru.

Filtr niskociśnieniowy przełączeniowy - DUPLEX - serii PI 2100 - Mahle

Filtr średniociśnieniowy przełączeniowy - Duplex serii Pi 2100. Do zabudowy liniowej. Pozwala na wymianę wkładu bez wyłączania układu.

Wkłady filtrów odpylających - Mahle

układ odpylający jest na tyle skuteczny , na ile skuteczny i właściwie dobrany został nie tylko wkład filtra, ale również materiał filtracyjny, geometria wkłady, system oczyszczania, spręż i wydajność wentylatora.

Filtr wysokociśnieniowy - serii Pi 4220 - Mahle

Filtr ciśnieniowy serii Pi 422 , Przepływ nominalny do 400 l/min, ciśnienie do 400 bar

Filtry oddechowe - serii Pi0120..UM-Pi0145..UM - Mahle

Filtry oddechowe Mahle serii Pi0120..UM-Pi0145..UM z zintegrowanym wskaźnikiem zanieczyszczeń i przyłączem hydraulicznym do napełniania układu.

Układ oczyszczania wkładu filtracyjnego RLD - Mahle

UKŁAD OCZYSZCZANIA WKŁADU FILTRACYJNEGO RLD -są wyjątkowym, efektywnym systemem oczyszczającym wkłady filtracyjne przeznaczonym do urządzeń odpylających.

Filtr niskociśnieniowy samoczyszczący - serii UR 01 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy samoczyszczący o dużych przepływach. Najczęściej stosowany na jednostkach pływających, dużych obrabiarkach i w przemyśle ciężkim.

Filtr niskociśnieniowy - serii PI 1975 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy serii Pi 1975. Do zabudowy liniowej, w instalacjach wymagających wysokiej dokładności i wkładów o wysokiej chłonności. Do filtracji bocznikowej, dielektryków,

Filtr średniociśnieniowe - serii Pi360 - Mahle

Filtr średniociśnieniowy serii Pi360. Przepływ nominalny do 300 l/min. Ciśnienie nominalne 210 (315) bar.

Filtr niskociśnieniowy - serii PI 1500 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowyserii Pi 1500, Przepływ nominalny do 600 l/min. Zgodny z normą DIN 24550, Filtr o dużych przepływach, obudowa filtra oraz wkład filtracyjny zdejmowany do góry z powodu wymiarów i ciężaru.

Układ separatora olej - woda - serii PPT-BWS/MESB - Mahle NFV

Woda gromadzona w sensie statku zanieczyszczona jest zwykle, olejami, smarem, paliwem. W takiej postaci nie może być w żadnym wypadku wypompowywana do mórz czy oceanów. Coraz więcej krajów zastrzega w swoich uwarunkowaniach prawnych że zawartość substancj.

Separatory koalescencyjne - serii PIW 2075 - Mahle

Filtr koalescencyjny został specjalnie skonstruowany do oddzielania wody z olejuhydraulicznego. Zgodnie z wytycznymi VDMA oleje hydrauliczne grupy HE musza zawierać poniżej 1000 ppm wody, czyli poniżej 0,1 %.

Filtr niskociśnieniowy - serii PI 2000 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy serii Pi 200. Przepływ nominalny do 400 l/min. Zgodny z norma DIN 24550. Do zabudowy liniowej. Pełny zakres materiałów filtracyjnych i dokładności filtracji.

Filtr szczelinowy samoczyszczący - serii AF 72 G - Mahle

Filtry szczelinowe MAHLE znajdują zastosowanie w filtracji i homogenizacji najróżniejszych mediów, w tym wody, chłodziw i past. Te modularne, liniowe filtry ciśnieniowe nie wymagają utylizacji specjalnej wkładów filtracyjnych.

Filtr automatyczny samoczyszczący - serii AF 153 G - Mahle

Filtry automatyczne samoczyszczące MAHLE znajdują zastosowanie w filtracji i homogenizacji najróżniejszych mediów, w tym wody, chłodziw i past. Te modularne, liniowe filtry ciśnieniowe nie wymagają utylizacji specjalnej wkładów filtracyjnych.

Filtr niskociśnieniowy przełączeniowy - DUPLEX - serii PI 210 - Mahle

Filtr niskociśnieniowy przełączeniowy – Duplex serii Pi 210. Do zabudowy liniowej. Pełny zakres materiałów filtracyjnych i dokładności filtracji.

Filtr niskociśnieniowy samoczyszczący - serii R 8 - 12 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy samoczyszczący o dużych przepływach. Najczęściej stosowany na jednostkach pływających, dużych obrabiarkach i w przemyśle ciężkim.

Filtry tłumiące - serii Pi0110NL-Pi0114NL - Mahle

Filtry tłumiące Mahle serii PI 0110 NL – PI 0114 NL. Stosowane w sprężarkach i agregatach.

System sedymentacji zanieczyszczeń - serii MFA 400 - Mahle

MFA 400 H umożliwia bardzo precyzyjną sedymentację cząsteczek stałych, odfiltrowanych w wyniku pracy filtra automatycznego AF Mahle.

Filtr szczelinowy samoczyszczący wysokociśnieniowy - serii AF 71 H - Mahle

Filtry szczelinowe samoczyszczące MAHLE znajdują zastosowanie w filtracji i homogenizacji najróżniejszych mediów, w tym wody, chłodziw i past. Te modularne, liniowe filtry ciśnieniowe nie wymagają utylizacji specjalnej wkładów filtracyjnych.

Układ odpylania - SFK–30 - Mahle

Układ odpylania załadunku materiałami sypkimi silosów i innych zbiorników. Wprowadzany do nich materiał powoduje wyparcie powietrza z pustej przestrzeni zbiornika. To właśnie to wypierane powietrze silnie zanieczyszczone jest drobnymi cząsteczkami pyłu.

Filtr wysokociśnieniowy - serii Pi 430 - Mahle

Filtr ciśnieniowy serii Pi 430, Przepływ nominalny do 5 l/min, ciśnienie do 450 bar.

Filtry oddechowe - serii PI 0101 - PI0185 - Mahle

Filtry oddechowe Mahle seriiPi 0101 – Pi0185 przeznaczone do montażu na zbiornikach agregatów hydraulicznych. Przepływ nominalny 55-9600 l/min.

Filtr niskociśnieniowy przełączeniowy – DUPLEX - serii - PI 281 - Mahle

Filtr niskociśnieniowy przełączeniowy – Duplex serii Pi 218 do zabudowy liniowej. Pełny zakres materiałów filtracyjnych i dokładności filtracji.

Filtr niskociśnieniowy - serii PI 150 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy serii Pi 150, Przepływ nominalny do 630 l/min, ciśnienie do 25 bar.

Filtry oddechowe - serii Pi0145-Pi0149 - Mahle

Filtry oddechowe Mahle serii Pi0145-Pi0149 z zintegrowanym wskaźnikiem zanieczyszczeń.

Filtr niskociśnieniowy - serii PI 2300 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowyserii Pi 2300. Przepływ nominalny do 2000 l/min. Zgodny z normą DIN 24550. Filtr o dużych przepływach. Obudowa filtra oraz wkład filtracyjny zdejmowany do góry z powodu wymiarów i ciężaru.

Filtr niskociśnieniowy - serii PI 220 - Mahle AKO

Filtr niskociśnieniowy serii Pi 220. Głowica filtra puszkowego, do zabudowy liniowej. Możliwość zastosowania filtrów puszkowych Spin-on o różnych wielkościach przepływu i dokładności filtracji.

Knecht Filterwerke 1 |Knecht Filterwerke 2 |Knecht Filterwerke 3 |

Wszystkich pozycji jest: 124

powrót

(karta nr 4176)