home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Regulator RE15 4 wyjścia gabaryt 48 x 96mm
(karta nr 1621)

Regulator RE15 przeznaczony jest do regulacji temperatury oraz innych wielkości fizycznych np. ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu, przetworzonych na sygnał elektryczny.

Podstawowe cechy regulatora:

 • 2 wejścia pomiarowe:
  główne uniwersalne: termorezystory, termoelementy, sygnały liniowe,
  dodatkowe liniowe (opcjonalnie) : prądowe , napięciowe, potencjometryczne
 • operacje arytmetyczne na sygnałach wejściowych: dodawanie, odejmowanie, średnia arytmetyczna,
 • wejście binarne do zdalnego sterowanie pracą regulatora - zatrzymywanie i wznawianie regulacji automatycznej,
 • 4 wyjścia: przekaźnikowe, binarne 0/15V , OC, liniowe prądowe i napięciowe funkcje wyjść:
  - regulacyjne: wg algorytmów PID lub załącz-wyłącz,
  - alarmowe : od wartości mierzonej lub od odchyłki regulacji,
  - retransmisyjne - do retransmisji wartości mierzonych, zadanych lub odchyłki regulacji,
  - sygnalizacyjne: do sygnalizacji uszkodzenia czujników lub w regulacji programowej (event output),
 • dwa wyświetlacze LED (2x4) , na których wyświetlane są wartość regulowana , zadana i inne parametry,
 • dwa 21-elemantowe bargrafy do wizualizacji wybranych parametrów,
 • 4 wskaźniki do informowania o stanie wyjść,
 • Rodzaje wartości zadanej:
  stałowartościowa,
  programowa: 15 programów po 15 odcinków,
  z wejścia dodatkowego
 • Rodzaje regulacji:
  odwrotna (grzanie),
  wprost (chłodzenie),
  z dwoma torami grzanie + chłodzenie,
  trójstawna krokowa (np. zamykanie i otwieranie zaworu),
 • 2 algorytmy doboru parametrów PID (autotuning),
 • interfejs RS485 z protokołem MODBUS (oferujemy program Lumel 3000 do konfiguracji regulatora , wizualizacji i archiwizacji procesu)
przetwornik
powiększenie »

Wymiary zewnętrzne: 48 x 96 x 101mm

[dokumentacja techniczna]ico155 KB

powrót