home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Przetwornik (separator) P11G
(karta nr 1615)

Przetwornik (separator) typu P11G jest przeznaczony do realizacji oddzielenia galwanicznego w torze standardowych sygnałów analogowych prądu i napięcia stałego.

W przetworniku można przy tym uzyskać liniowe przetworzenie jednego rodzaju sygnału doprowadzon. Przetwornik (separator) typu P11G jest przeznaczony do realizacji oddzielenia galwanicznego w torze standardowych sygnałów analogowych prądu i napięcia stałego. W separatorze można przy tym uzyskać liniowe przetworzenie jednego rodzaju sygnału doprowadzonego do jego wejścia na standardowy sygnał wyjściowy innego rodzaju. Układy wejściowe, wyjściowe oraz ich zasilania są oddzielone galwanicznie od siebie i od energetycznej sieci zasilającej (separacja trójdrogowa). Separator może być zastosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przerwania pętli niepożądanych sprzężeń w torach sygnałów i w torach uziemienia, w celu eliminacji wzajemnego wpływu obwodów powodującego nieprawidłową pracę urządzen~ sterowanych sygnałem analogowym. Separator stosuje się również tam, gdzie między wyjściami i wejściami urządzeń przekazujących wolnozmienne sygnały analogowe występuje różnica potencjału przekraczająca dopuszczalną wartość dla tych urządzeń.

  • wejście:
    - 0...1 / 5 / 10 V d.c., 0...1 / 5 / 10 V d.c,
    - 0...5 / 20 mA d.c., 4...20 mA d.c., 4...20 mA d.c.,
  • wyjście:
    - 0...1 / 5 / 10 V dc.,
    - 0...5 / 20 mA, 4...20 mA d.c.
przetwornik
powiększenie »

Wymiary zewnętrzne: 22,5 x 120 x 100 mm

[dokumentacja techniczna]ico90 KB

powrót